หมวดหมู่ ข่าวประกันภัย

คปภ. แนะนำควรทำอย่างไร เอเชียประกันภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

คปภ. ออกมาตรการช่วยเหลือ ลูกค้า "เอเชียประกันภัย" แนะนำขั้นตอนควรทำอย่างไร บริษัทเอเชียประกันภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ลูกค้าสามารถยื่นเคลม หรือ ยกเลิกกรมธรรม์

จากกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ไปแล้ว โดยมีผลเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาแล้วนั้น สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและประชาชน กรณีการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือตามขั้นตอนและวิธีการรายละเอียดต่อไปนี้


การดำเนินการของ คปภ.


แนวทางการช่วยเหลือ 3 กรณี


บริษัทประกันภัยกระบวนการของ คปภ. ในการดูแล


เอกสารที่ใช้ในการขอรับชำระหนี้ จากกองทุนประกันวินาศภัย


ขั้นตอนการยื่นคำขอรับชำระหนี้


สถานที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้


การรับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกัน


ระยะเวลาที่ต้องยื่นเพื่อขอรับชำระหนี้


ติดต่อ กองทุนประกันวินาศภัย และ คปภ. ทั้งส่วนกลาง และ ภูมิภาค